นิยามของวิชา...

posted on 10 May 2010 20:00 by ninja-navy

นิยามของวิชา...

1.คณิตศาสตร์ - ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจับตัวเลขมาป่นปี้ และระยำมันจนน่าเวียนหัว

2.วิทยาศาสตร์ - ศาสตร์ที่ว่าด้วยการค้นพบของมนุษย์ที่น่าตกใจ และมนุษย์คนนั้นไม่น่าเกิดมาเลย

3.เคมี - ศาสตร์ที่ว่าด้วยการผสมน้ำยาล้างจานกับโค้กเข้าด้วยก ัน และสังเกตมันระเบิดก่อนที่เราจะต้องมานั่นคำนวณตามสูตรเคมีอีก

4.ฟิสิกส์ - ศาสตร์ที่ว่าด้วยการตีความอันโหดร้ายจากการเคลื่อนที ่ของสิ่งต่างๆในโลก

5.ชีววิทยา - ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาชีวิตของสัตว์ซึ่งหาความจำเ ป็นไปได้ยาก

6.สังคม ศึกษา - ศาสตร์ที่ว่าด้วยก้นบึ้งของสังคมที่มีความซับซ้อนสูง และน่าเบื่อเกินกว่าจะศึกษา

7.พละศึกษา - ศาสตร์ที่ว่าด้วยการ(ฝืน)บิดเบี้ยวร่างกายไม่ให้เป็น ไปตามธรรมชาติ ทำให้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ

8.พระพุทธศาสนา - ศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักความดีต่างๆที่ถูกนำเสนอโดยภาษา บาลีที่อ่านยากและเข้าใจยากยิ่งนัก

9.ภาษาไทย - ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเรียนภาษาประจำชาติที่กำลังจะวิบ ัติลงไปทุกๆวันดดยการจดในชีททุกตัวอักษรและถ่ายเอกสารแปะสมุด

10. ภาษาอังกฤษ - ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่เกิดจากนิสัยซาดิสก์ของฝรั่ง ที่คิดหลักไวยากรณ์ได้เป็นแสน และที่กำลังเข้ามาแทนที่ภาษาไทยในอนาคตนู่น

11.ภาษา จีน - ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่ต้องขยับปากในการพูดมากจนเหนื่อยและจะต้องเหนื่อย มือในการเขียนด้วย

12.ภาษาญี่ปุ่น - ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่จะทำให้ลิ้นพันกันได้ง่ายๆ และกำลังมีบทบาทมากในประเทศไทย

13.ภาษาฝรั่งเศษ - ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่คล้ายคลึกภาษาอังกฤษ แต่ต้องเหนื่อยปากมากเวลาพูด

** เล่นซะยับเรย วิชาการเค้า**

Comment

Comment:

Tweet

เหอะๆ แอบจริงในนะนั่น (555)

#1 By Bomberman on 2010-05-10 20:35